productes artesanals

Procés d'elaboració

Procés d'elaboració

En el Formatge Maó-Menorca Artesà, que és l'elaborat amb llet crua de la pròpia explotació ramadera, l’emmotllament es duu a terme embolcant la quallada en un llenç de cotó anomenat "fogasser” i suspenent-lo pels seus quatre vèrtexs. Posteriorment, es col·loca damunt una taula, se li elimina el sèrum i es dóna cohesió a la massa, per premsatge manual, lligant-la amb un cordill anomenat "lligam".

A continuació, es col·loca la peça en una premsa i, en retirar-la d’aquesta, a la cara superior del formatge queda gravat en relleu un dibuix anomenat "mamella", originat pels plecs del llenç i el lligat. S'introdueix en salmorra i posteriorment es trasllada  a locals ventilats on s'oreja i comença el desenvolupament de la flora superficial. Després pot passar a les caves de maduració on es fa el tractament tradicional de la crosta, que consisteix  a tombar-la de tant en tant i  a untar-la periòdicament amb oli d'oliva o amb una mescla d'oli i pebre vermell, que li confereix el color ataronjat característic.

En el cas del Formatge Maó-Menorca, el procés és el mateix: la llet pot ser pasteuritzada i es poden utilitzar motlles especials que proporcionen a aquest formatge la seva forma quadrada característica, amb arestes i cantells  arrodonits.

productes