FINCA BINILLUBET
Mahón-Menorca Artesà

Finca Binillubet, SRM
Carretera General, Km 18
07740 · Es Mercadal

Tel. 699 065 636
fincabinillubet@hotmail.com
fincabinillubet.com

Horari de vendes i visites (Cridar abans): de 9 h a 14 h i de 16 a 20 h. (Elaboració d’octubre a juny)