SANTA BÀRBARA
Mahón-Menorca Artesà

Finca Santa Bàrbara
Ctra Mahón-Ciutadella, km 32
07760 · Ciutadella

Tel. 624 465 650
INSTAGRAM: @formatgessantabarbara