RURAL RM
Mahón-Menorca Artesà

Finca Alputzer Vell
Camí del Pilar, s/n
07760 · Ciutadella de Menorca

Tel. 616 758 914 / 635 527 698
gelatiformatgerm@gmail.com