SON CARAVINYA
Mahón-Menorca Artesà

Camí d’Algaiarens
07760 · Ciutadella de Menorca

Tel. 699 548 151
formatges.soncaravinya@gmail.com
www.soncaravinya.com