CAVALLERIA NOVA
Mahón-Menorca Artesà

Cavalleria Nova, SRM
Camí Vell, km 7
07760 · Ciutadella de Menorca

Tel. 635 951 530 / 616 878 177
cavallerianova@gmail.com
www.cavallerianova.com

Horari: de 9 h a 14 h i de 16 h a 20 h.