LA PAYESA
Mahón-Menorca

Explotaciones Pons Marin, SL
C. des Banyer, 64
07730 · Alaior

Tel. 971 37 10 72
lapayesa@lapayesa.es
www.lapayesa.es

Horari: Estiu de dilluns a divendres de 9 h a 14 h i de 16.30 h a 20.30 h / Hivern de dilluns a divendres de 9 h a 14 h.