QUINTANA
Mahón-Menorca Artesà

Queso Quintana SL
C. Camp verd, 47 · La Trotxa
07730 · Alaior

Tel. 971 37 11 33
quintana@quesoquintana.com
www.quesoquintana.com

Horari: de 9 h a 15 h.