SANT PATRICI
Mahón-Menorca

Hort de Sant Patrici, SL
Cami Sant Patrici, s/n
07750 · Ferreries

Tel. 971 37 37 02
info@santpatrici.com
www.santpatrici.com

 

Venda: Estiu de dilluns a dissabte de 9 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20 h / Hivern de dilluns a divendres de 9 h a 13 h i de 16 h a 18 h, dissabtes de 9 h a 13 h.
Visites guiades (Cridar abans): dissabtes a les 10 h.
Visites elaboració: dimarts, dijous i dissabte de 9 h a 10.30 h (sense reserva).