TORRE TRENCADETA
Mahón-Menorca Artesà

Camí vell Km. 8
07760 · Ciutadella de Menorca

Tel. 654 145 135
Torretrencadeta@gmail.com