ALGENDAR
Mahon-Minorque artisanal

Son Costa, SRM
Predio Algendar d’en Gomila
Cami d’Algendar, km
07712 Sant Climent – Mahon

Tél. : 607 25 02 43
xec@algendar.com

www.algendar.com